Male characters / speedsculpt, Assel Kozyreva (3d)


#1

Title: Male characters / speedsculpt

Name: Assel Kozyreva

#1 based on the art of Vinod Rams